Bc. Marek Bednařík

Bachelor's thesis

Matice - hybridní výukový materiál

Matrices - Hybrid Tutorial
Abstract:
Cílem práce je podat stručný přehled metodických přístupů ve vzdělávání sluchově postižených a navržení aplikace a několika animací, které se snaží aplikovat kritéria obvykle uplatňovaná na podpůrné materiály pro výuku sluchově postižených. Praktická část práce je tvořena přesným popisem vytvořené aplikace, umožňující uživateli provádění základních operací s maticemi a animací, poskytujících názorné …more
Abstract:
The aim of my thesis is to provide a short summary of methodological approaches to the education of the hearing impaired, and to devise an application and several animations that attempt to apply the criteria usually employed in support materials for the education of the hearing impaired. The practical part presents a precise description of the developed application that enables the user to perform …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2011
  • Supervisor: RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Jiří Pecl, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky