Vladimír KRICHŤÁK

Bachelor's thesis

Aplikace pro mobilní zařízení pro výpočet uhlíkové stopy s využitím GPS

Application for mobile Devices for the Calculation of the Carbon Footprint using GPS
Abstract:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá tématem vývoje aplikací pro mobilní zařízení, zejména pak pro Windows Phone, pro jejich využití při ochraně životního prostředí.
Abstract:
The bachelor's thesis deals with a topic of development applications for mobile devices especially for Windows Phone and how it can be used as way of protecting the environment.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 6. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Petr Kropík, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KRICHŤÁK, Vladimír. Aplikace pro mobilní zařízení pro výpočet uhlíkové stopy s využitím GPS. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/