Bc. Ondřej Mrázek

Bakalářská práce

Arne X: výuková počítačová hra

Arne X: educational game
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá strojovým zpracováním otevřených dat pro účely výukové aplikace z oblasti české literatury. V teoretické části jsou představeny možné zdroje textových dat. Jsou zhodnoceny jejich vlastnosti a vhodnost pro strojové zpracování i jejich adekvátnost pro účely znalostní hry. Pro strojové zpracování jsou použity UNIXové programy. V praktické části jsou uvedeny jednotlivé …více
Abstract:
This diploma thesis deals with open data processing for educational language applications within the field of Czech literature. In the theoretical part, available textual data sources are described and evaluated in terms of their suitability for automated text processing, as well as appropriateness for the design of a trivia game. UNIX-like programs are used for automated processing as described in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Zuzana Nevěřilová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Adam Rambousek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika