Bc. Amálie Zdislava Rosíková

Bakalářská práce

Edukace onkologických pacientů v oblasti dentální hygieny

Education of oncologic patients in the field of oral hygiene
Anotace:
Ve své bakalářské práci s názvem ,,Edukace onkologických pacientů v oblasti dentální hygieny“ se zabývám především hematoonkologickými pacienty, kteří jsou léčeni pomocí chemoterapie. Teoretická část rozebírá edukaci ve zdravotnickém prostředí, jednotlivá onemocnění spadající pod hematoonkologii, neţádoucí účinky onkologické léčby na dutinu ústní a je zde detailně popsána vhodná péče o pacientovu dutinu …více
Abstract:
This thesis ,,Education of oncologic patients in the field of oral hygiene“ looks at hematooncological patiens who are undergoing chemotherapy. The first part deals with the education in the health centers, kinds of the hematologic diseases and side effects of cancer treatment which can ocure in the oral cavity. In this part is also detailed description of suitable oral care during cancer therapy and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Dentální hygienistka