Theses 

Edukace onkologických pacientů v oblasti dentální hygieny – Bc. Amálie Zdislava Rosíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Amálie Zdislava Rosíková

Bakalářská práce

Edukace onkologických pacientů v oblasti dentální hygieny

Education of oncologic patients in the field of oral hygiene

Anotace: Ve své bakalářské práci s názvem ,,Edukace onkologických pacientů v oblasti dentální hygieny“ se zabývám především hematoonkologickými pacienty, kteří jsou léčeni pomocí chemoterapie. Teoretická část rozebírá edukaci ve zdravotnickém prostředí, jednotlivá onemocnění spadající pod hematoonkologii, neţádoucí účinky onkologické léčby na dutinu ústní a je zde detailně popsána vhodná péče o pacientovu dutinu ústní, včetně výběru vhodných pomůcek. Praktická část obsahuje výsledky kvalitativního výzkumu realizovaného na hematoonkologických pacientech. Výzkum byl veden metodou polo-strukturovaného rozhovoru. Součástí práce je téţ edukační plán pro edukaci onkologických pacientů v oblasti péče o dutinu ústní a informační leták pro pacienty. Cílem této bakalářské práce je vytvořit materiál pro edukační práci dentálních hygienistek s onkologickými pacienty.

Abstract: This thesis ,,Education of oncologic patients in the field of oral hygiene“ looks at hematooncological patiens who are undergoing chemotherapy. The first part deals with the education in the health centers, kinds of the hematologic diseases and side effects of cancer treatment which can ocure in the oral cavity. In this part is also detailed description of suitable oral care during cancer therapy and including right oral care products. The second part contains results of qualitative research which was realized with hematologic patients. The method of research was semi-structured interview. These resets were used to create a plan for educating of patiens during cancer therapy for dental hygienists and informatik leaflet for cancer patients. The aim of this thesis is to provide material for dental hygienists about education of cancer patients.

Klíčová slova: edukace, hematoonkologie, chemoterapie, mukozitida, nežádoucí účinky, onkologičtí pacienti, orální zdraví, péče o dutinu ústní, prevence, profylaxe, cancer patients, education, hematooncology, chemotherapy, mucositis, oral care, oral health, prevention, prophylaxis, side effects

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 19:49, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz