Bc. Jan MALEČEK

Diplomová práce

Výuková aplikace pro generování konfigurace síťových prvků

Educational tool for generating of network devices configuration
Anotace:
Cílem této diplomové práce je návrh a realizace aplikace či rozšíření stávající aplikace, umožňující konfiguraci síťových prvků. Teoretická část práce přináší přehled vybraných nástrojů pro konfiguraci síťových prvků a srovnání jejich možností a nedostatků. Pokračuje úvodem do konfigurace síťových prvků Cisco a podrobným představením směrovacího protokolu BGP. Realizační část popisuje návrh a tvorbu …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to design and implement the application or the extension of existing application for the purpose of network devices configuration. The theoretical part includes overview of chosen network devices configuration tools. It compares its features and disadvantages. It also contains basic introduction of Cisco network devices configuration and detailed introduction of BGP …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ladislav Pešička

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALEČEK, Jan. Výuková aplikace pro generování konfigurace síťových prvků. Plzeň, 2014. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/