Ing. Kateřina Bajerová

Diplomová práce

Účetní metoda tvorby rezerv a opravných položek a jejich dopad do ekonomiky firmy

Accounting method of reserve and rectifying item creation and its impact on the firm economy
Anotace:
Diplomová práce řeší problematiku tvorby vnitřního předpisu a účtování rezerv a opravných položek konkrétní firmy v roce 2007, 2008, 2009. Obsahuje možné tituly pro vznik těchto položek a popis postupu při jejich uplatnění.
Abstract:
This diploma thesis solves internal rules creation and reserve and rectifying items accounting of a concrete firm in the years 2007, 2008, 2009. It contains possible titles for the formation of the items and it describes their realisation procedure.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2009
  • Vedoucí: Ing. Hana Hořická
  • Oponent: prof. Ing. Josef Hruška, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Práce na příbuzné téma