Bc. Tereza Stehlíková

Master's thesis

Rekonstrukce násilných trestných činů

Reconstruction of Violent Criminal Acts
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá institutem rekonstrukce násilných trestných činů. Cílem práce je rozbor této kriminalisticko-taktické metody jak z hlediska trestněprávního, tak z hlediska kriminalistického. Práce je rozdělena na část teoretickou, která začíná úvodem, popisujíc čím se práce zabývá a jakých cílů by mělo být dosaženo. V první části teoretické části je práce zaměřena na historii kriminalistiky …viac
Abstract:
This thesis aspires to analyze the investigative - tactical method of reconstruction of violent criminal acts from both, the criminal law standpoint and the investigative standpoint. This study is divided into a theoretical part, starting with the introduction, in which the author describes the topics covered and the goals of this study. The first section of the theoretical part focuses on the history …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedúci: JUDr. Dagmar Kopencová
  • Oponent: JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Specialization in Law / Specialization in Criminalistics and Law