Ing. Michaela Genszká

Diplomová práce

Analýza odpovědnosti členských bank ESCB v procesu utváření Hospodářské a měnové unie

Analysis of responsibility of member banks of ESCB within the framework of the EMU
Anotace:
Predmetom diplomovej práce „Analýza zodpovednosti členských bánk ESCB v procese utvárania Hospodárskej a menovej únie“ je objasnenie pojmu zodpovednosť na teoretickej i empirickej úrovni. Prvé dve kapitoly sú venované teoretickému prístupu k zodpovednosti a vysvetleniu základných pojmov. Empirická analýza vytvorená na základe indexov zodpovednosti je obsiahnutá v tretej kapitole. Posledné dve kapitoly …více
Abstract:
The aim of submitted thesis “Analysis of responsibility of member banks of ESCB within the framework of the EMU“ is to clarify the term ‘accountability’ on basis of theoretical and practical level. The first two chapters are dedicated to the theoretical approach to accountability and explanation of basic terms. Analysis constructed of accountability indices is covered in the third chapter. The last …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta