Bc. Jan Heřmánek

Diplomová práce

Změny orientace sociálního marketingu v situaci ekonomické krize

Change of orientation in social marketing in a situation of economic crisis
Anotace:
Předmětem diplomové práce je téma: změny orientace sociálního marketingu v situaci ekonomické krize. Hlavním cílem práce je definovat změny orientace sociálního marketingu v situaci ekonomické krize. V teoretické části práce jsou popsány základní teoretické předpoklady nutné ke splnění praktické části práce. V praktické části práce je uskutečněno několik analýz - zejména SWOT analýza a analýza zákazníků …více
Abstract:
The subject of the thesis is the theme: social marketing orientation changes in the situation of economic crisis. The main aim of this thesis is to define the orientation of social marketing in a situation of economic crisis. The theoretical part of the thesis describes the basic theoretical assumptions which are necessary to meet the practical part of the thesis. In the practical part of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní