Bc. Michaela Dostálová

Diplomová práce

Skoroperiodické diferenciální rovnice

Almost periodic differential equations
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá diferenciálními rovnicemi se skoroperiodickými koeficienty. Práci tvoří čtyři kapitoly. V první z nich zavádíme skoroperiodické funkce a skoroperiodické funkce s parametrem. Druhá kapitola pojednává o základních vlastnostech skoroperiodických funkcí a množině všech skoroperiodických funkcí. Ve třetí kapitole analyzujeme lineární skoroperiodické diferenciální rovnice. …více
Abstract:
This thesis is concerned with differential equations with almost periodic coefficients. The work is divided into four chapters. In the first one, we introduce almost periodic functions and almost periodic functions depending on parameter. The second chapter deals with basic properties of almost periodic functions and the set of all almost periodic functions. In the next chapter, we analyse the linear …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Michal Veselý, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Petr Hasil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta