Bc. Ondřej Kopecký

Bachelor's thesis

Teorie her a jejich aplikace při vyjednávání o ceně v nákladní automobilové dopravě

Game Theory and its aplication to pricing in cargo transport
Abstract:
Bakalářská práce Teorie her a její aplikace při vyjednávání o ceně v nákladní automobilové dopravě se věnuje problematice sporu o cenu za vykonání přepravy. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část se zabývá základními pojmy teorie her a jejím teoretickým pozadím. Zde bude představena klasifikace herních strategií z hlediska postojů jedinců k spolupráci či soupeření. Praktická …more
Abstract:
This bachelor thesis Game Theory and its application to pricing in cargo transport deals with the issue of pricing for the carriage. The bachelor thesis is divided in theoretical and practical part. In the first part the basic elements of game theory and general theoretical background are defined. There is a classification of game strategies regarding to individual´s attitude toward to their cooperation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 7. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 8. 2016
  • Supervisor: doc. Radim Valenčík, CSc.
  • Reader: Mgr. Tomáš Kosička, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní