Nikolaj Kolesnik

Master's thesis

International Negotiations in Multinational Company of IUY.

International Negotiation in Multinational Company of International Union of Youth
Abstract:
Téma vyjednávání v obchodu je konceptem, který byl studován po staletí. Především od 20. století tato problematika postupně získává více pozornosti. Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním vztahu mezi chováním zaměstnanců Mezinárodního Svazu Mládeţe v Praze a jejich stylem vyjednávání. Z výsledků výzkumu vyplývá, ţe jednání zaměstnanců můţeme předvídat, pokud známe charakteristiky jejich chování. …more
Abstract:
Negotiation has been a frequent subject of research over past centuries, especially in 20. century this area of business has been recognizing an increasing popularity. This thesis is exploring connections between employees' behaviour of the International Union of Youth in Prague and their negotiation style. Pursuant the research it appears that we can predict employees negotiation style if we are familiar …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 11. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 4. 2015
  • Supervisor: Mikuláš Pichanič
  • Reader: David Říha

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/57681

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Ekonomika a management / International Business - Central European Business Realities