Karolína Lukašíková

Bakalářská práce

Mediální obraz MFF Strážnice v tištěných médiích

Media Analysis of Folk Culture in Chosen Media
Anotace:
Tato bakalářská práce uveřejňuje mediální obraz Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice. V teoretické části je popsána lidová kultura a její dělení. Dále marketing kultury a public relations včetně jeho nástrojů. Praktická část je kvantitativní a kvalitativně-kvantitativní analýzou zmínek o festivalu v časovém období pěti let v letech 2013-2017.
Abstract:
This bachelor thesis publishes media image of International folk festival Strážnice. The theoretical part describes folk culture and its division. Also arts marketing and public rela-tions inclusive of its tools. The practical part is quantitative and qualitative-quantitative analysis of mention of festival within 2013-2017.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lukašíková, Karolína. Mediální obraz MFF Strážnice v tištěných médiích. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace