Tomáš Kohout

Bakalářská práce

The Language of Yoda: A Translation Analysis

The Language of Yoda: A Translation Analysis
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the Star Wars character Yoda who is remarkable especially for his unusual language which is specific by the different ordering of sentence elements. The practical part is analyzing translation of Yoda's dialogues. Czech translation is compared with the original English sentences and critically evaluated.
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá postavou Yody z hvězdných válek, který je pozoruhodný hlavně pro jeho neobvyklý způsob mluvy. Ta je vytvářena především změnou slovosledu větných členů. Praktická část se zabývá analýzou překladu Yodových dialogů. Český překlad je porovnán s originální Anglickou verzí a kriticky zhodnocen
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016
Zveřejnit od: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Vinklárek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kohout, Tomáš. The Language of Yoda: A Translation Analysis. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe