Adam Kubik

Diplomová práce

Proposal for a Social Impact Bond for reduction of recidivism in the Czech Republic

Návrh Social Impact Bondu pro snížení recidivy v České republice
Anotace:
Diplomová práce si klade za cíl navrhnout 'Social Impact Bond' (SIB) jako efektivní nástroj pro snížení recidivy v České republice. Teoretická část představuje klíčové kritéria úspěchu a jak se vyvarovat chybám, které v souvislosti se SIB mohou vzniknout. Empirická část je zaměřená na samotné nastavení SIB. V prvé řadě se jedná o definici klíčových determinantů ovlivňující opakovanou trestnou činnost …více
Abstract:
The diploma thesis aims to propose a Social Impact Bond (SIB) for reduction of recidivism in the Czech Republic. The theoretical part presents the key criteria for success and how to avoid mistakes that may occur with SIB. The empirical part is focused on the SIB setup itself. First of all, it is a definition of key determinants influencing repeat crime. The results show that young men without a university …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 2. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2020
  • Vedoucí: Jan Vávra
  • Oponent: Lubomír Cingl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80773