Theses 

Zhodnocení přínosů public relations vybrané nestátní neziskové organizace v České republice – Barbora Valentová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
Všechny práce

Barbora Valentová

Bakalářská práce

Zhodnocení přínosů public relations vybrané nestátní neziskové organizace v České republice

Evaluation of Public Relations Benefits of the Selected Non-state Non-profit Organization in the Czech Republic

Anotace: Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou aktivit v oblasti public relations nestátní neziskové organizace. Druhá kapitola je zaměřena na obecnou teorii public relations a základní pojmy vztahující se k public relations. Třetí kapitola je zaměřena na vznik, činnost a zánik neziskových organizací obecně a je specifikována vybraná nestátní nezisková organizace, která byla zřízena církví. Ve třetí kapitole jsou také analyzovány aktivity v oblasti public relations vybrané neziskové organizace za období 201 -2016. V poslední části bakalářské práce jsou aktivity v PR oblasti zhodnoceny a jsou se uvedena doporučení na další rozvoj.

Abstract: Submitted bachelor thesis deals with problematics of public relations activities of non-state non-profit organization. Second chapter is focused on general theory of public relations and the basic terms related to public relations. Third chapter is in general, focused on origin, cancellation and activity and here is specified selected non-state non-profit organization too, which was set up by the church. In the third chapter are analyzed activities in public relations this selected non-profit organization in years 2010-2016. In the last chapter of the bachelor thesis are activities in public relations evaluated and introduced other recommendations for further advancement.

Klíčová slova: Vztahy s veřejností, nezisková organizace, nestátní nezisková organizace, veřejný sektor, účelová organizace církve, aktivity v oblasti vztahů s veřejností, analýza aktivit organizace

Keywords: Public relations, non-profit organization, non-state non-profit organization, public sector, purpose organization of the church, activities in public relations, analysis of organization’s activities

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: Eva Kovářová
  • Oponent: Ivana Vaňková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 15:51, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz