Bc. Adéla Vodvářková

Bachelor's thesis

Firemní kultura a její význam pro podnikovou strategii

Corporate culture and its importance in business strategy
Abstract:
Nároky na podnikání firem se v posledních letech zásadním způsobem mění. Rozhodování zákazníků je stále více ovlivněno kontextem podnikání, etikou výroby a firemní kulturou jednotlivých firem. Proto se tato témata stávají strategickými požadavky na rozvoj firem, tím spíše, že silná a etická firemní kultura může mít mnoho dalších pozitivních dopadů na podnikání, například zvýšenou motivaci zaměstnanců …more
Abstract:
The demands on businesses have changed in recent years. Customer decisions are increasingly influenced by the context of business, production ethics and corporate culture. Therefore, these topics have become strategic requirements for business development, especially since a strong and ethical corporate culture can have many other positive impacts on business, such as increased employee motivation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2020
  • Supervisor: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.
  • Reader: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní