Theses 

Non-conformist hero in Thomas Hardy's novels. Comparaison of main characters in the novels Jude the Obscure and Tess of the D'Urbervilles – Bc. Jitka Hofmannová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Jitka Hofmannová

Bakalářská práce

Non-conformist hero in Thomas Hardy's novels. Comparaison of main characters in the novels Jude the Obscure and Tess of the D'Urbervilles

Non-conformist hero in Thomas Hardy's novels. Comparaison of main characters in the novels Jude the Obscure and Tess of the D'Urbervilles

Anotace: Práce pojímá téma nekonformity ve dvou vybraných literárních dílech autora kritického realismu Thomase Hardyho. Snaží se ukázat, že Thomas Hardy sám nebyl konvenčním autorem a že tahle skutečnost byla dána nejen jeho vrozenou povahou, ale také lidmi, kterými se obklopoval a prostředím, ve kterém vyrůstal. Práce také uvádí, jak byl těmito lidmi Thomas Hardy ovlivněn a jak je posléze promítl, stejně jako sebe, do charakterů svých literárních postav, zejména do Neblahého Judy a Tess z D'Urbervillů. Dále se práce zabývá pohledem na nekonformitu Hardyho hrdinů, Neblahého Judy a Tess z D'Urbervillů, a jejich následným srovnáním a nalezením jejich společných a rozdílných znaků.

Abstract: The bachelor thesis approaches the theme of non-conformity in two selected literary works of the author of critical realism Thomas Hardy. The thesis attempts to demonstrate that Thomas Hardy himself was not a conventional author and that this fact was not only prompted by his inborn nature but also by people who surrounded him and by the environment in which he grew up. The thesis also focuses on the question of how Thomas Hardy was influenced by these people, and how he portrayed them, as well as himself, into his literary characters, Jude the Obscure and Tess of the D'Urbervilles in particular. The thesis continues to deal with the theme of nonconformity in Hardy's characters, Jude the Obscure and Tess of the D'Urbervilles, with their subsequent comparison, and with the determination of their common and different traits.

Keywords: Analysis, difference, character, comparison, conformism, contrast, convention, hero, non-conformist hero, non-conformity, social class, society, similarity, trait. Analýza, hrdina, charakter, charakterový rys, konformismus, kontrast, konvence, nekonformita, nonkonformní hrdina, odlišnost, podobnost, sociální třída, společnost, srovnání.

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Izavčuk

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 01:33, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz