Bc. Kristýna Fráňová

Bakalářská práce

Spojitost stavu dutiny ústní a vzniku pneumonie u seniorů se sníženou soběstačností

Connection between status of oral cavity and origin of pneumonia in elderly patients with decreased self-sufficiency
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje tématu stavu dutiny ústní jako jednomu z rizikových faktorů vzniku nozokomiální pneumonie u seniorů se sníženou soběstačností. Cílem práce je vytvořit přehled poznatků na toto téma a přiblížení problematiky česky hovořícím, protože většina zdrojů k tomuto tématu je publikována v anglickém jazyce. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the state of the oral cavity as one of the risk factors for development of nosocomial pneumonia in the elderly patients with decreased self-sufficiency. The aim of this work is to create an overview of knowledge on this topic and present the issue to Czech-speaking readers, because most of the resources on this topic are published in English. The work is divided into …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta