Bc. Tereza Zahradníková

Diplomová práce

Alzheimerova choroba - nemoc celé rodiny

Alzheimer's disease - illness of the whole family
Anotace:
Anotace Diplomová práce „Alzheimerova choroba – nemoc celé rodiny“ pojednává o případové studii rodiny, která se rozhodla vzít si k sobě blízkého příbuzného trpící Alzheimerovým syndromem. Teoretická část obsahuje kapitoly o stáří – definici, periodizaci, dále psychické, fyzické a sociální změny ve stáří. Kapitolu o osobnosti starého člověka, rodině a mezigeneračním soužití. V části o demenci se zabývám …více
Abstract:
Annotation This thesis "Alzheimer's disease - illness of the whole family" deals with a case study of a family which has decided to take care of a close relative suffering from the Alzheimer's syndrome. The theoretical part includes chapters on aging - definition, periodization, as well as mental, physical and social changes in old age, and a chapter on the personality of old people, family and cohabitation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martina Hrdá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta