Kateřina NOVÁKOVÁ

Bakalářská práce

Terapie vadného držení těla senzomotorickou stimulací s vyšetřením na posturografu.

The therapy of faulty posture with usage a sensorimotor stimulation and posturography examination.
Anotace:
Tato práce je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. V teoretické části je popsaná problematika stabilizačního systému, držení těla, metody senzomotorické stimulace a posturografie. Do výzkumu v praktické části byli zařazeni 4 probandi, s kterými byla cvičena senzomotorická stimulace, a bylo sledováno, zda tato metoda má vliv na držení těla, a pomocí posturografu bylo vyšetřováno, jestli …více
Abstract:
This thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part is described stabilization system, posture, sensorimotor stimulation method and posturography. Into the research of the practical part were included 4 persons and the sensorimotor stimulation was trained with them. In this part was observed if this method has an effect on posture. Using the posturograph was investigated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Poková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁKOVÁ, Kateřina. Terapie vadného držení těla senzomotorickou stimulací s vyšetřením na posturografu.. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/