Kateřina NOVÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Terapie vadného držení těla senzomotorickou stimulací s vyšetřením na posturografu.

The therapy of faulty posture with usage a sensorimotor stimulation and posturography examination.
Abstract:
Tato práce je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. V teoretické části je popsaná problematika stabilizačního systému, držení těla, metody senzomotorické stimulace a posturografie. Do výzkumu v praktické části byli zařazeni 4 probandi, s kterými byla cvičena senzomotorická stimulace, a bylo sledováno, zda tato metoda má vliv na držení těla, a pomocí posturografu bylo vyšetřováno, jestli …more
Abstract:
This thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part is described stabilization system, posture, sensorimotor stimulation method and posturography. Into the research of the practical part were included 4 persons and the sensorimotor stimulation was trained with them. In this part was observed if this method has an effect on posture. Using the posturograph was investigated …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Petra Poková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

NOVÁKOVÁ, Kateřina. Terapie vadného držení těla senzomotorickou stimulací s vyšetřením na posturografu.. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/