Bc. Pavla Nováčková

Diplomová práce

Transformace druhého bydlení v údolí Dolní Berounky

The transformation of the second housing in the valley of the Dolní Berounka river
Anotace:
Diplomová práce je věnována zmapování současného stavu druhého bydlení v devíti členských obcích Dobrovolného svazku obcí – Dolní Berounka. Zaměřuje se především na transformaci těchto objektů na trvalé bydlení jako na jednu z forem suburbanizace v jihozápadním zázemí Prahy. Teoretická část definuje základní pojmy, zároveň je východiskem pro praktickou část, která analyzuje prostřednictvím kvalitativních …více
Abstract:
The diploma thesis is devoted to mapping the current state of second housing in nine member municipalities of the Voluntary Union of Municipalities - Dolní Berounka. It focuses primarily on the transformation of these buildings into permanent housing as one of the forms of suburbanization in the south-western background of Prague. The theoretical part defines the basic terms. At the same time, it is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2019
  • Vedoucí: Doc. Ing. arch. Jiří Kupka, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Tiefenböck

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS