Jan Novák

Bakalářská práce

Labyrinty (multimediální divadlo poezie)

Labyrinths (multimedia theater of poetry)
Anotace:
Multimediální projekt využívající projekci a principy videomapingu (např. promítání animací a textur apod.), jehož jádrem je autorská, silně vizuální inscenace divadla poesie zpracovávající povídky Jorge Luis Borgese a vlastní texty autora projektu. Určeno pro diváky 15+.
Abstract:
Multimedial project utilizing projection and principles of videomapping (for example projection of animations, textures, etc), at core a very visual production of theatre of poetry based on the texts of Jorge Luis Borges and author´s own texts. Designed for spectators of 15+.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2020
  • Vedoucí: MgA. Lucie Hlavicová
  • Oponent: MgA. Jonáš Konývka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/l2mpi/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Dramatická umění / Dramatická výchova