Stanislav Bužík

Bakalářská práce

Analýza rizik bezpečnostních opatření z pohledu SPJ PČR Praha

Risk analysis of safety measures from the perspective of SPJ PČR Prague
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou práce Speciálních pořádkových jednotek a nutnosti fyzické a psychické odolnosti, a to s ohledem k rizikům při výkonu této práce především v rámci bezpečnostních opatření. Práce je rozdělena na pět částí, kterými jsou problematika předpokladů a požadavků při přijetí k Policii ČR a potažmo ke Speciální pořádkové jednotce, problematika zákroků pod jednotným velením …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the Special Riot units´s work and the necessity of physical and mental resilience, with regard to the risks involved in this work, expecially in the framework of security measures. The thesis is dividend into five parts, which are the issues of assumptions and requirements for admission to the Police of the Czech Republic and consequently, the Special Riot Unit, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: Ing. Magdaléna Náplavová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jiří Hajšman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS