Bc. Diana Frančáková

Diplomová práce

Cash flow vo vybranej účtovnej jednotke

Cash Flow in Accounting Entity, Case Study
Abstract:
FRANĆÁKOVÁ, Diana: Cash flow in Accounting Entity, Case Study [Master thesis]. College of Banking Prague. Department od finance and economics. doc. Ing. Hana Březinová, CSc. 2017. 77 s. The aim of the master thesis is to analyze its financial health through the analysis of the cash flows of the selected enterprise. The thesis explains the theoretical background to cash flow and financial analysis. …více
Abstract:
FRANČÁKOVÁ, Diana: Cash flow vo vybranej účtovnej jednotke. [diplomová práca]. Bankovní institut vysoká škola. Katedra financií a ekonómie. doc. Ing. Hana Březinová, CSc. 2017. 77 s. Cieľom diplomovej práce je prostredníctvom analýzy peňažných tokov vybraného podniku zhodnotiť jeho finančné zdravie. Práca vysvetľuje teoretické východiská k problematike peňažných tokov a finančnej analýzy. Poukazuje …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Hana Březinová, CSc.
  • Oponent: Ing. David Mareš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS