Petr Belobrad

Diplomová práce

Vliv provozování vozidel s vadou managementu spalovacího motoru na životní prostředí v Moravskoslezském kraji

Influence of a Vehicles Operating with a Defect Management of Combustion Engine on the Environment in Moravian Silesian Region
Anotace:
Tato diplomová práce má za cíl zjistit vliv provozování nejpočetnějších osobních motorových vozidel s poruchou motor managementu v krajině Moravskoslezského kraje. V první časti práce je zpracována statistika nejpočetnějších motorizací osobních vozidel dle čtyř největších automobilových koncernů v České republice. Také je zde zpracována charakteristika krajiny Moravskoslezského kraje s důrazem na schopnost …více
Abstract:
Goal of this diploma thesis is find out the influence of the operation of the most personal motor vehicles with a defect motor management in the Moravian-Silesian region. In the first part of the thesis is mentioned the statistics of the most numerous motorized passenger cars according to the four largest automobile companies in the Czech Republic. In the theoretical part is characteristics of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: Petr Šimoník
  • Oponent: Tomáš Mrověc

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava