Petra MACHANDEROVÁ

Bakalářská práce

Objevení Nového světa a proměny renesanční filosofie a vědy

The Discovery of the New World and the Transformation of Renaissance Philosophy and Science
Anotace:
Hlavním tématem této bakalářské práce je objevení Nového světa a proměny renesanční filosofie a vědy v tomto kontextu. Hlavní pozornost bude věnována myšlenkám Francise Bacona týkající se objevu Nového světa. (v jeho dílech Nové Organon, Nová Atlantida a Eseje). První kapitola krátce popisuje období renesance, počátky zámořských objevů a vliv Nového světa na proměny společnosti a myšlení člověka. Zmíním …více
Abstract:
The main topic of this bachelor thesis is the discovery of the New World and the change of Renaissance philosophy and science. The main attention will be paid to the reflection on the New World´s discovery in works of Francis Bacon. (in his works New Organon, New Atlantis, Essays). The first chapter shortly describes the era of Renaissance, the origins of overseas discoveries, and the influence of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jana Černá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACHANDEROVÁ, Petra. Objevení Nového světa a proměny renesanční filosofie a vědy. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/