Petra MACHANDEROVÁ

Bachelor's thesis

Objevení Nového světa a proměny renesanční filosofie a vědy

The Discovery of the New World and the Transformation of Renaissance Philosophy and Science
Abstract:
Hlavním tématem této bakalářské práce je objevení Nového světa a proměny renesanční filosofie a vědy v tomto kontextu. Hlavní pozornost bude věnována myšlenkám Francise Bacona týkající se objevu Nového světa. (v jeho dílech Nové Organon, Nová Atlantida a Eseje). První kapitola krátce popisuje období renesance, počátky zámořských objevů a vliv Nového světa na proměny společnosti a myšlení člověka. Zmíním …more
Abstract:
The main topic of this bachelor thesis is the discovery of the New World and the change of Renaissance philosophy and science. The main attention will be paid to the reflection on the New World´s discovery in works of Francis Bacon. (in his works New Organon, New Atlantis, Essays). The first chapter shortly describes the era of Renaissance, the origins of overseas discoveries, and the influence of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Jana Černá, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MACHANDEROVÁ, Petra. Objevení Nového světa a proměny renesanční filosofie a vědy. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/