Petra MŮČKOVÁ

Bakalářská práce

Syntactic Features of Written and Spoken English

Syntactic Features of Written and Spoken English
Abstract:
This bachelor thesis concerns syntactic phenomena with respect to their occurrence in spoken and written language. At first, the thesis covers characterization of syntax and general description of differences between written and spoken language. The following part is concentrated on particular kinds of syntactic structures and explains their usage within spoken and written form of language.
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá syntaktickými jevy s ohledem na jejich výskyt v mluveném a psaném jazyce. Práce nejprve zahrnuje charakteristiku syntaxe a obecný popis rozdílů mezi psaným a mluveným jazykem. Následující část je zaměřena na jednotlivé druhy syntaktických struktur a vysvětluje jejich užití v rámci mluvené a psané formy jazyka.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013
Zveřejnit od: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Machová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MŮČKOVÁ, Petra. Syntactic Features of Written and Spoken English. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi