Bc. Pavel Kubát

Bakalářská práce

Dopravní politika v Libereckém kraji

Transport Policy in the Region of Liberec
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá dopravou a dopravní politikou v Libereckém kraji. V teoretické části shrnuje obecné poznatky v oblasti dopravy. V praktické části se práce věnuje dopravním strategickým dokumentům na evropské, státní i krajské úrovni, dopravní infrastruktuře, veřejné dopravě a dále také výdajům krajského rozpočtu na sektor dopravy. V celé práci je kladen důraz především na dopravu …více
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is transport and transport policy in the region of Liberec. The theoretical part summarizes general knowledge in the field of transport. The practical part deals with strategic documents on the European, state and regional level, transport infrastructure, public transport and expenditures of the regional budget on the sector of transport. Road transport is more accented …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lucie Winklerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta