Petra HŮRKOVÁ

Bachelor's thesis

Důvěra jako aspekt pedagogického vztahu mezi vychovatelem školní družiny a dítětem mladšího školního věku

Trust as an aspect of pedagogical relationship between a child in primary school age and a school club educator
Abstract:
Práce se zabývá důvěrou jako aspektem pedagogického vztahu mezi vychovatelem školní družiny a dítětem mladšího školního věku. První část práce je zaměřena teoreticky. Popisuje dítě mladšího školního věku z pohledu vývojové psychologie, vysvětluje fenomén důvěra a vztah k blízkým pojmům, vymezuje a definuje pojmy jako sebedůvěra, sebepojetí, sebevědomí, sebeúcta. Dále charakterizuje 1. fázi Eriksonova …more
Abstract:
This paper deals with the trust as an aspect of pedagogical relationship between a child in primary school age and a school club educator. The first part is theoretical. It describes a primary school age child from the developmental psychology point of view. It explains the phenomenon of trust and its relationship with close concepts. It defines concepts such as self-confidence, self-concept, and self
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 3. 2018

Thesis defence

 • Supervisor: doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HŮRKOVÁ, Petra. Důvěra jako aspekt pedagogického vztahu mezi vychovatelem školní družiny a dítětem mladšího školního věku. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses lther1 lther1/2
27/3/2018
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulánová, L.
27/3/2018
Bulánová, L.
28/3/2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.