Jan Zouhar

Disertační práce

Vícenásobná marginalizace a její dopad na efektivnost dodavatelských řetězců

Multiple Marginalization and its Impact on Supply Chains' Efficiency
Anotace:
Dvojí (příp. vícenásobná) marginalizace bývá označována za hlavní zdroj neefektivnosti decentralizovaných dodavatelských řetězců (DŘ). Podstata jevu dvojí marginalizace spočívá v tom, že pokud se články DŘ při rozhodování o cenách svého výstupu řídí postuláty mikroekonomické teorie firmy (které jsou odvozeny pro situaci, kdy firma nezávisle vyrábí a prodává přímo koncovému spotřebiteli), dojde k cenové …více
Abstract:
Double (or multiple) marginalization is often identified as the main source of a decentralized supply chain's (SC's) inefficiency. In its core lies the fact that if the agents constituting the SC choose their output prices according to the golden rule of profit maximization (that normally applies to a single firm that produces independently and sells directly to the end consumer), the prices in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2005

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 12. 2009
  • Vedoucí: Petr Fiala
  • Oponent: Tomáš Cahlík, Zlatica Ivaničová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25724

Vysoká škola ekonomická v Praze

Doktorský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum

Práce na příbuzné téma