Theses 

Drogová závislost (soubor publicistických textů pro Respekt) – Bc. Tereza Ondráčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika

Bc. Tereza Ondráčková

Bakalářská práce

Drogová závislost (soubor publicistických textů pro Respekt)

Drug addiction (Set of Journalistic Texts for Respekt)

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá žánrem reportáž a publicistický rozhovor, a to jak teoreticky, tak prakticky. Tematicky jsou výsledné publicistické rozhovory a reportáže zaměřeny na problematiku drogové závislosti a napsané pro cílové médium, časopis Respekt. V teoretické části autorka vymezuje metody práce, představuje kontext tématu a rozebírá žánry. Praktická část obsahuje sadu publicistických textů a jejich kritické reflexe. V reportážích autorka popisuje zážitky z pobytu v terapeutické komunitě i práce sociální pracovnice v kontaktním centru. Interview vede s respondenty, kteří se drogovou problematikou dlouhodobě zabývají.

Abstract: This bachelor thesis presents reportage and journalistic interview in a theoretical and in a practica lway. These final journalistics interviews and reportages are focusing on drug addiction and are dedicated to magazine Respekt. In the theoretical part authoress describes used methods, kontext of the topic and analyzes journalistic genres. The practical part includes set of journalistic texts and thein critical reflection. In reportages authoress describes her experiences from her stay in the therapeutic community and job of social worker in contact center. She conducts interview with respondents who has long-term experiences with drug issues.

Klíčová slova: tvůrčí práce, interview, reportáž, časopis Respekt, drogová závislost, sociální práce, drogová kriminalita, creative thesis, reportage, Respekt magazine, drug addiction, social work, drug-related crime

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 04:49, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz