Mgr. Pavla Pazderníková, Ph.D.

Disertační práce

Tvůrčí psaní a vědecká práce

Crreative Writing and Academic Work
Anotace:
Tato práce se zabývá využitím technik tvůrčího psaní (TP) ve vědecké práci, čímž míníme nejen samotné psaní odborného textu, ale i jeho přípravu a rovněž prezentaci. Chceme prokázat, že: - Techniky tvůrčího psaní můžeme v procesu tvorby a prezentace vědecké práce využívat. - Využívání technik tvůrčího psaní je v tomto procesu nejen možné, ale i účinné a výhodné, neboť představované aplikace zefektivňují …více
Abstract:
This dissertation thesis deals with the use of creative writing (CW) techniques during the preparation, writing and presentation of a scientific (academic) work. Our aim is to present concrete applications of CW techniques to the process of creating scientific texts and thus to prove that these techniques can be used during research activities. We also want to prove that the usage of CW techniques …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vlastimil Čech, Ph.D., PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta