Theses 

Věrnostní program jako marketingová strategie – Bc. Tomáš Vaněk

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Tomáš Vaněk

Diplomová práce

Věrnostní program jako marketingová strategie

Processing of the loyalty program for selected business subject

Anotace: Diplomová práce se zabývá jedním z nástrojů podpory prodeje a to věrnostním programem. S rozvojem technologií se z věrnostních programů stává účinný nástroj pro budování loajality zákazníků a zároveň podporuje nárůst tržeb. Cílem této práce je analyzovat problematiku věrnostních programů v rámci integrované marketingové komunikace a zároveň jeho praktické využití. V první části se práce věnuje teoretickému náhledu na problematiku věrnostních programů. Praktická část se věnuje návrhu konkrétního věrnostního programu pro obchod Malvík. Návrh je zaměřen na vylepšení stávajícího řešení a zapojení nových technologií, za účelem odlišení se od konkurence a poskytnutí lepších služeb zákazníkům. Vycházím především z vlastních zkušeností z prostředí firmy a z rozhovorů s jednotlivými zástupci společnosti.

Abstract: The Diploma work deals with one of the tools of sales promotion, the loyalty program. With the development of technology, loyalty programs become a powerful tool for building customer loyalty and also sales growth. The aim of this work is to analyze the issue of loyalty programs within integrated marketing communications and its practical application. The first part of the work deals with the theoretical insight into the problems of loyalty programs. The practical part deals with the suggest of a particular loyalty program for Malvik company. The proposal is aimed at improving existing solutions and integration of new technologies, in order to differentiate from the competition and provide better customer service. I draw mainly from my own experience in business environment and interviews with various company representatives.

Klíčová slova: věrnostní program, marketingová komunikace, technologie, konkurence, loajalita, zákaznická péče, značka

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
  • Oponent: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 03:32, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz