Pavel JAKUBEC

Bachelor's thesis

Larp jako produkt cestovního ruchu - případová studie "Sibiřský příběh"

Larp as a product of tourism - case studies "Legie: Sibiřský příběh
Abstract:
Cílem bakalářské práce je vymezit obsah pojmu larp a prezentovat larp jako inovativní produkt cestovního ruchu na případové studii larpu Legie: Sibiřský příběh. Teoretická část popisuje a shrnuje poznatky z vybraných trendů v cestovním ruchu a larpu potřebné pro pochopení problematiky. V praktické části je larp přiřazován k produktu cestovního ruchu na výsledcích dotazníkového šetření. Celkem bylo …more
Abstract:
The goal of the bachelor thesis is to define the content of the term larp and to present larp as an innovative tourism product on the case study of the larp Legion: Siberian Story. The theoretical part describes and summarizes the knowledge of selected trends in tourism and larps needed for understanding the issue. In the practical part, larp is assigned to the tourism product on the results of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 6. 2019

Thesis defence

 • Supervisor: Ing. Halina Kotíková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JAKUBEC, Pavel. Larp jako produkt cestovního ruchu - případová studie "Sibiřský příběh". Olomouc, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses ltnmbv ltnmbv/2
28/6/2019
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
17/7/2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.