MgA. Karel Audy

Master's thesis

Výstavba a vedení tréninku klasického tance závěrečné etapy vzdělávání v taneční konzervatoři pro VII.ročník chlapecké třídy,specializovaný na rozvoj velkých skoků,zapojování a zdokonalování techniky battu a rotace par terre i en l air .

Recording classical dance training 7th year - Dance Conservatory boys in class
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá tělem tanečníka z pohledu anatomie. Vyjmenovává nejdůležitější části svalového aparátu, které jsou potřeba ke správnému držení těla, provádění základních prvků klasického tance, podpoře správného dýchání a hledání vnitřní osy tanečníka. To vše s konfrontací pohledu starých baletních misrtů na tuto techniku. Snaží se také uvést nejdůležitější fakta v oblasti kineziologie …viac
Abstract:
This thesis deals with the dancer's body in terms of anatomy. It lists the most important part of the muscular apparatus, which are needed for proper posture, doing basic elements of classical dance, promoting proper breathing and finding inner axis dancer. All confrontations with view of the old ballet misrtů on this technique. They also try to give the most important facts in kinesiology, which is …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2013
  • Vedúci: doc. Mgr. Ludvík Kotzian
  • Oponent: doc. Mgr. Jarmila Vondrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/jrgr3/

Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno

Faculty of Theatre

Master programme / odbor:
Dance Arts / Dance Pedagogy