Pavel ČAVAJDA

Bakalářská práce

Magnetická levitace a její využití

Magnetic levitation and its use
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je objasnit existující magnetické levitace obecně a v praxi. Ze začátku práce jsou vysvětleny principy a vlastnosti jednotlivých magnetických levitací. Z velké části se práce zaměřuje na funkci magnetických ložisek, které jsou založeny na obecných principech zmíněných na začátku práce. Jsou zde zkoumány typy magnetických ložisek, jak aktivních tak i pasivních. U aktivních …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to clarify the existing magnetic levitation in general and in practice. At the beginning of the thesis, the principles and properties of individual magnetic levitation are explained. Most of the work focuses on the function of magnetic bearings, which are based on the general principles mentioned at the beginning of the work. The types of magnetic bearings, both active …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Vladimír Kindl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČAVAJDA, Pavel. Magnetická levitace a její využití. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika