Mgr. Pavlína Wurzelová

Bakalářská práce

Online sexuální obsahy očima dospívajících

Online sexual content - perception of adolescents
Anotace:
Tento kvalitativní výzkum se zaměřuje na zážitky dětí a adolescentů (9-16 let) na internetu spojených se sexualitou, a to na sexuální materiály a sexuální komunikaci online. Cílem je popsat šíři zážitků dětí a adol-escentů online spojenou se sexualitou, emocionální reakce na prožitou situaci a povědomí dětí a adolescentů o sexuálních problematických situacích online. Zvláště jsou popsány děti (9-10 …více
Abstract:
Following qualitative research focuses on children´s and adolescent´s (9-16 years old) online experiences connected to sexuality, specifically on meeting sexual content and communication. The aim was to describe a wide range of these experiences, emotional reactions of children and adolescents on these situations and their awareness of possibly sexually risky topics on the internet. I described separately …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií