Mgr. Tomáš Gerych

Diplomová práce

Zvládání nadměrné tréninkové zátěže u sportovců v mladé dospělosti v kontextu self-esteem

An Excessive training load in the context of self-esteem in young adulthood
Anotace:
Primárním cílem diplomové práce bylo zmapovat výskyt psychologických aspektů přetrénování u sportujících jedinců v období mladé dospělosti a ověřit možnou existenci souvislostí mezi vnímanou úrovní zátěže a self-esteem. Zaměřovali jsme se také na rozdíly u vnímané úrovně zátěže na základě pohlaví a u self-esteem na základě pohlaví a typu sportu, kterému se jedinci primárně věnují (kolektivní nebo individuální …více
Abstract:
The primary aim of the diploma thesis was to map the occurence of psychological consequences caused by overtraining among athletes in young adulthood and to verify the possible existence of the correlation between the level of perceived training load and self-esteem. We also focused on the differences in both the level of perceived training load and self-esteem based on gender and differences in self …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie