Mgr. Klára Michalicová

Bakalářská práce

Edukace jedinců s kombinovaným postižením v prostředí denního stacionáře

The education of a child with multiple disabilities in an environment of day care
Anotace:
Edukace jedinců s kombinovaným postižením v prostředí denního stacionáře, Klára Michalicová, Brno: bakalářská práce, 2015, PdF MU, 70 str. Bakalářská práce se zabývá problematikou edukace jedinců s kombinovaným postižením v dětském denním stacionáři. Zaměřuje se na výchovu i vzdělávání jedinců s diagnózou mozkové obrny v kombinaci s další vadou. Teoretická část se skládá ze dvou kapitol. První charakterizuje …více
Abstract:
The education of a child with multiple disabilities in an environment of day care, Klára Michalicová, Brno: Bachelor’s thesis, 2015, PdF MU, 70 pages. The bachelor thesis deals with education of individuals with multiple disabilities in the environment of children's day care center. It focuses on education and training of individuals diagnosed with cerebral palsy in combination with another defect …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta