Ing. Miroslav Bauer

Bakalářská práce

Controlling v malé obchodní firmě

Controlling in small enterprise
Anotace:
Abstrakt Tématem bakalářské práce je controlling vybraného podniku. Hlavním cílem bakalářské práce je komparace reálného controllingového systému s podstatnými teoretickými informacemi získanými rešerší odborné literatury. V teoretické části je v první kapitole popsán význam a úloha controllingu, vývoj controllingu, jeho umístění a pracovní pozice controllera. Ve druhé kapitole jsou popsány nástroje …více
Abstract:
Abstract The theme of this work is controlling environment in the selected business. The main aim of this thesis is the comparison of real-controlling system with the essential theoretical information obtained in a literature research. The theoretical part in the first chapter describes the importance and role of controlling, controlling development, the position of the controlling and the importance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Petr Petera
  • Oponent: Ing. Josef Šiman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance