Mgr. Kristýna Vacková

Diplomová práce

Analýza bazální struktury a dynamiky autoregulace, integrovanosti a psychické odolnosti vůči zátěži u lidí se syndromem vyhoření

Analysis of the Basal Structure and the Dynamics of Auto-regulation, Integration, and Mental Endurance Against Burden of People with Burnout Syndrome
Anotace:
Anotace: V diplomové práci se zabýváme vztahem autoregulace, integrovanosti, psychické odolnosti a syndromu vyhoření. V teoretické části uvádíme nejdůležitější poznatky o příčinách, symptomech a procesu syndromu vyhoření. Pozornost věnujeme i oblasti výskytu syndromu vyhoření, rizikovým a protektivním faktorům v osobnosti jedince i v jeho okolí, diferenciální diagnostice. V závěru teoretické části …více
Abstract:
Abstract: In this thesis, we deal with the relation between auto-regulation, integration, mental endurance, and the burnout syndrome. The most important knowledge about the causes, symptoms, and process of the burnout syndrome are summarized in the theoretical part. We draw our attention to the area where burnout syndrome is present, to the risk factors and to the protective factors of one´s personality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie