Mgr. Johana Kotišová

Disertační práce

Freezing: An ethnography of crisis reporters

Freezing: An ethnography of crisis reporters
Anotace:
Disertační práce se zabývá vlivem technologií na emocionální zkušenost novinářů vytvářejících zpravodajství o krizových situacích. Emoce žurnalistů vážící se k jejich práci tvoří jádro paradoxu jejich pozice mezi tradičním žurnalistickým závazkem zachovávat objektivitu – chápanou jako odstup, neutralitu a nestrannost – a morálním závazkem tváří v tvář utrpení druhých jednat. Pochopení emocionální zkušenosti …více
Anotace:
ší. Přesněji řečeno, technologie self, sebe-řízení a sebe-management subjektů ústící v ekonomicky i osobně žádoucí self, vedou novináře k tomu, aby vnímali a jednali prostřednictvím (mediálně)-organizační perspektivy. Jejich emocionální styly tak představují i organizační identity, neoddělitelně spjaté jak s obecnou novinářskou profesní ideologií, tak se specifickými podobami moci uplatňované v jednotlivých …více
Abstract:
This dissertation explores the technological co-shaping of journalists’ emotional experience in crisis situations. Journalists’ work-related emotions lie at the core of the paradox of the traditional journalistic commitment to objectivity – understood as detachment, neutrality and impartiality – and the moral commitment to action vis-a-vis other people’s suffering, and thus are vital to study in order …více
Abstract:
nalists’ professional ideology in general and power circulating within specific media organizations in particular. Furthermore, crafting the right extent of involvement or detachment is inextricably linked to views on how emotions should (not) appear in the news. The value of detachment and emotion-less objectivity is not carved in stone or interpreted uniformly, but rather is open for interpretation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D., Christophe Dubois, PhD
  • Oponent: Ph.D. Charles Michael Elavsky, Professor Christine Servais

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Doktorský studijní program / obor:
Sociologie (čtyřleté) / Sociologie