Mgr. Jana Schormová

Diplomová práce

Genderové rozdíly ve vývoji seberegulačních mechanismů v průběhu adolescence

Gender Differences in the Development of Self-Regulatory Mechanisms in the Course of Adolescence
Anotace:
Předkládaná práce se zabývá vývojem seberegulačních mechanismů, přičemž vycházíme z Baltesovy teorie životního vývoje, v rámci které představuje model SOC mechanismů (selekce, optimalizace, kompenzace a selekce založené na ztrátě). Práce zkoumá vliv věku na využívání seberegulačních mechanismů v akademické a sociální oblasti, zkoumá tedy vývojové trendy stejně jako genderové rozdíly ve využívání těchto …více
Abstract:
This Master’s thesis deals with the development of self-regulatory mechanisms based on the Baltes’s Life Span Developmental Theory in which he presents the SOC mechanisms model (selection, optimization, compensation and loss-based selection). The research has carried out investigation into the influence of age on the use of self-regulatory mechanisms both in the academic and social domains. Therefore …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dana Sidorová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie