Bc. Ondřej Daněk

Bakalářská práce

Založení firmy na ekologickou likvidaci osobních automobilů a technologický postup této ekologické likvidace

The setting up of a business for the ecological disposal of vehicles and the technological process of this ecological disposal
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na ekologickou likvidaci osobních automobilů. V první kapitole jsou uvedeny obecné informace o ekologické likvidaci, statistiky a podmínky pro založení firmy na ekologickou likvidaci osobních automobilů. V druhé kapitole je charakterizován technologický postup ekologické likvidace a jeho analýza. Dále je v této kapitole uvedený příkladný technologický postup ekologické …více
Abstract:
This bachelor work is focused on ecological disposal of vehicles. In the first chapter there are stated basic information about the ecological disposal, statistics and rules for setting up company on ecological disposal of vehicles. In the second chapter there is explained technological process of ecological disposal and its analytic. Next is in this chapter stated an example of technological process …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Pavlína Brožová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Daněk, Ondřej. Založení firmy na ekologickou likvidaci osobních automobilů a technologický postup této ekologické likvidace. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera