Vojtěch Půček

Bachelor's thesis

Vliv průzkumů veřejného mínění na volební účast

Opinion polls and voter turnout
Anotácia:
Práce se zabývá vlivem průzkumů volebních preferencí na volební účast. Toto téma je stále předmětem diskuzí nejen v ekonomických kruzích. Teoretická část obsahuje rešerši literatury zabývající se nejprve volební účastí a průzkumy veřejného mínění, poté shrnuje základní poznatky dosavadního výzkumu vzájemného vztahu těchto termínů. V praktické části je pomocí ekonomického experimentu zkoumán vliv informací …viac
Abstract:
This thesis is focused on the relationship between public opinion polls and voter turnout. The topic is nowadays being discussed not only among economists. The theoretical part provides an overview of scientific literature about voter turnout, public opinion polls and especially studies related to the effect of interaction between these terms. The second part examines the results of an economic experiment …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedúci: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miloš Fišar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration