Mgr. Klára Niková

Bachelor's thesis

Branding v politike - prípadová štúdia SaS

Branding in Politics: SaS as a Case Study
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the concept of branding in politics, which is applied on the Slovak political party Freedom and Solidarity (SaS). The teorethical part is dedicated to the importance of branding and brands in politics. The empirical part deals with the theory of attributes of successful brands by Catherine Needham. Those are identified in the case of studied party in order to answer the …viac
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá konceptom brandingu v politike, ktorý je aplikovaný na slovenskú politickú stranu Sloboda a Solidarita (SaS). Teoretická časť je venovaná významu brandingu a značiek v politike. Analytická sa opiera o teóriu atribútov úspešnej značky definovaných Catherine Needham. Tie sú identifikované v prípade SaS s cieľom odpovede na výskumnú otázku týkajúcu sa rozdielov v sebapochopení …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 1. 2014
  • Vedúci: Mgr. Otto Eibl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miloš Gregor, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií